• 23.7.2012 11:54:00
 • Yeliz YİRMİBEŞ
Haberi Paylaş

Destek Programlarıyla KOSGEB KOBİ'lerin Umudu

Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir yeri olan KOBİ ve girişimcileri destekleyen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sağladığı olanaklarla işletmelere cesaret veriyor

Ar-Ge, eğitim ve proje çalışmaları gibi birçok konuda işletmelere katkı sağlayan kurum, 2003 yılından bu yana 300 bin işletmeye toplam 1,5 milyar TL destek verdi. Destek programlarıyla KOBİ ve girişimcilerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirten KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, KOSGEB faaliyetleri hakkında merak edilenleri yanıtladı.

 

 

KOSGEB, yürüttüğü faaliyetlerle neyi amaçlıyor ve hangi proje konularını destekliyor?

 

KOBİ’lerin ve girişimcilerin desteklenmesi amacıyla 1990 yılında kurulan KOSGEB, kurulduğu yıllardan 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’ lerine hizmet ve destek verdi. Ancak, ülkemizde imalat sanayi sektörü dışındaki sektörlerin ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyelinin artması ve imalat sanayi dışındaki sektörlerdeki KOBİ’lerden gelen talepler, KOSGEB’in hedef kitlesinin tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde genişletmesi gerekliliğini gündeme getirdi. Bu doğrultuda değişiklik yapılarak hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ'ler de, KOSGEB hedef kitlesine dâhil edilmiş ve KOSGEB ülkemizin KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluşu niteliğine kavuşmuştur. Yeni dönemde KOSGEB, KOBİ’lerin tüm dünyada makro göstergeleri içerisindeki payı dikkate alındığında ekonomik kalkınma için tüm makro planlamaların KOBİ’ler odaklı olması gerektiği gerçeğiyle, KOBİ’lerin kurumsallaşma, ihracat, nitelikli istihdam, kalite, finansmana erişim, Ar–Ge ve yenilik yapma, prototip ürünlerin endüstrileşmesi ve ölçek sorunlarının giderilmesi için çalışıyor. KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunları çözmek, küresel rekabet ortamında rekabet güçlerini ve ekonomideki paylarını arttırmak amacıyla proje esaslı ve terzi usulü anlayışla destekler sağlıyoruz. Bu kapsamda işletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirilmesi, projelendirilen maliyetlerin desteklenebilmesi, KOBİ’lerde proje kültürünün oluşturulması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya aldığımız KOBİ Proje Destek Programı ile 150 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek veriyoruz. Ayrıca KOBİ’lerin işletmelerini geliştirmeleri, uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumlarının sağlanması amacıyla Tematik Proje Destek Programı ile de 150 bin TL’ye kadar katkı sağlıyoruz.

 

KOSGEB, kurulduğu yıldan itibaren kaç KOBİ ve girişimciye destek verdi  ve bu desteklerin toplam miktarı ne kadar?


KOSGEB desteklerini, 1990 – 2002 dönemi ve 2003’den sonraki dönem olmak üzere iki dönem halinde ele alabiliriz. 1990 – 2002 döneminde 4 bin KOBİ’ye ulaştık ve 14,5 milyon TL, dolar cinsinden ifade edersek ise yaklaşık 25 milyon USD destek verdik. 2003 yılından bu yılın Mayıs ayı sonuna kadar geçen süre zarfında ise, 100 binden fazla işletmeye 550 milyon TL destek verdik. Bu rakama 2003’den önceki dönemde hiç uygulanmayan kredi faiz destek programları kapsamında, KOBİ’lerin bankalardan kullandıkları kredilerin KOSGEB tarafından ödenen kısmı da ilave edilirse işletme sayısının 300 bini destek miktarının da 1,5 milyar TL’yi geçtiğini görüyoruz. Bu dönemde yürütülen kredi faiz destek programlarıyla oluşturulan kredi hacmi ise 11,5 milyar TL’dir. Sadece 2011 yılında, 18 bin 665 KOBİ’ye 177 milyon TL destek aktardık ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde 48 binden fazla girişimciyi eğittik. Bu girişimcilerden 2 bin 409 tanesi, KOSGEB desteğiyle kendi işini kurdu. Ayrıca yürüttüğümüz kredi faiz destek programlarıyla, 48 binden fazla işletme için 2011 yılında 2,6 milyar TL kredi hacmi oluşturduk ve KOBİ’lerin bankalara ödeyeceği 170 milyon TL faiz KOSGEB tarafından karşılandı.

 

KOSGEB’in gerçekleştirdiği destek projeleri neler ve bu projeler kapsamında neler yapılıyor?

 

KOBİ’lerin, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını artırmasını dikkate alarak; Ar-Ge, yenilikçilik, endüstriyel uygulama ve girişimcilik gibi birçok konuda destek programları hazırladık. KOSGEB bu değişimle birlikte; işletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri ödemeli ile geri ödemesiz olmak üzere; Genel Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı ile Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı olmak üzere yedi başlıkta destekler veriyoruz.

 

 

Girişimcilere yönelik projeleriniz ve destekleriniz neler?

 

Girişimciliğin geliştirilmesi noktasında ülke çapında büyük bir seferberlik başlattık. Bize göre işsizliğin önüne geçmede kullanılabilecek en önemli araçlardan bir tanesi de girişimcilik. Ülkemizin kalkınması ve istihdam sorununun çözümü anlamında girişimci sayımızı artırmalıyız. Onun için girişimci potansiyelimizin sahaya çıkartılması, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. KOSGEB olarak diyoruz ki; gençlerimiz kariyer planlamalarını yaparken girişimciliği de ciddi bir seçenek olarak değerlendirsin. Yetenekli ve yenilikçi insanlar, sadece başkalarının onları daha iyi koşullarda istihdam etmesini beklemeden kendi işlerini kursun. Böylece kazanç elde etmenin yanı sıra başkalarını da istihdam edebilir hale gelebilir, hem kendilerine hem de ekonomik ve sosyal anlamda ülkelerine önemli katkılar sağlayabilirler. Elbette kurum olarak biz de bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramıyla tanıştırarak, başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” düzenliyoruz. Bu eğitimin hedef kitlesi, kendi işini kurmak isteyen gerçek kişilerden oluşuyor ve eğitimler, genel katılıma açık olarak genç ve kadın girişimci ile üniversite öğrencileri gibi belirli bir hedef grubuna yönelik olarak da yapılabiliyor. Birçok kurum ve kuruluşla girişimcilik programları gerçekleştirdik. Bu yıl ülkemiz genelinde 50 bin kişiye girişimcilik kursu verildi ve amacımız bu sayıyı daha da yukarılara çıkarmak. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında, genel ve özel hedef gruplarına ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimleri veriliyor. Yeni Girişimci Desteği kapsamında geri ödemesiz 5 bin TL limitli işletme kuruluş desteği, 10 bin TL limitli kuruluş dönemi makine, teçhizat ve ofis donanım desteği, 12 bin TL limitli işletme giderleri desteği ile geri ödemeli 70 bin TL limitli sabit yatırım desteği kullandırılıyor. İş Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında ise, 750 bin TL’ye kadar geri ödemesiz İŞGEM Kuruluş Desteği ve 100 bin TL’ye kadar geri ödemesiz İŞGEM İşletme Desteği veriliyor.

 

KOBİ’lerin, ihracat çalışmalarını artırmaya yönelik çalışmalarınız var mı?

 

Türkiye ekonomisi içinde firma sayısı, istihdam ve üretim açısından önemli bir paya sahip olan KOBİ’ler, katma değer ve ihracat içinde yeterli paya sahip değil. Genel Destek Programı kapsamında yer alan yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, tanıtım, eşleştirme, tasarım, test, analiz, kalibrasyon ve sınai mülkiyet hakları desteği ihracata yönelik doğrudan desteklerimiz arasında yer alıyor. Bu desteklerle, KOBİ’lerimizin ihracata daha fazla ve nitelikli katkı sunmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl yurt dışı iş gezisi desteğiyle 64 ülkeye 365 kere iş gezisi düzenlendi. Bu desteği, işletmelerimizin yurtdışı pazarlara açılma kapasitelerinin arttırılması açısından son derece önemli buluyorum.

 

İşletmelerin tanıtımına ve eğitimine yarar sağlayacak ne gibi faaliyetleriniz var?

 

Günümüzde KOBİ’ler, reklamı bir gider olarak görüyor. Bu yüzden tanıtım ve reklam yapma ihtiyacı duymuyorlar. Dolayısıyla hem büyüme noktasında, hem de tanıtım noktasında sıkıntı yaşıyorlar. İşte bu algıyı kırmak ve KOBİ'lerde bir nebze olsun reklam algısını oluşturmak için, KOSGEB Tanıtım Desteği’ni uygulamaya aldık. Bu destek sayesinde KOBİ'ler, müşterilerine karşı özgüven içerisinde katalog, broşür ve tanıtım CD'leriyle kendi sektöründeki pazarda bir adım daha önde oluyor. Bu destek broşür, ürün katalogu, etiket baskılı tanıtım amaçlı CD ve yurt dışında yayımlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsıyor. Ayrıca işletmelerin; genel yönetim, pazarlama, insan kaynakları gibi birçok alandaki eğitim katılımlarına da destek veriyoruz.

 

Şirketlerin gerçekleştirmek istedikleri Ar-Ge çalışmalarına katkınız nedir?

 

Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra, 2010 yılında devreye aldığımız programla işletmelerimizin yenilik faaliyetlerine de destek sağlıyoruz. Endüstriyel Uygulama Destek Programımız ile ilk defa Ar-Ge sonucu çıkan prototiplerin ticarileşmesine imkân veriyoruz. Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirlere sahip KOBİ, tekno girişimcilerin desteklenmesi, Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesini hedefliyoruz. Program kapsamında toplamda 1 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz.

 

KOSGEB’ in faaliyetlerinden yararlanmak isteyen işletmeler, nasıl iletişim kurabilir?

 

2009 Yılında KOSGEB Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte hedef kitle yaklaşık olarak 8 kat arttı. Şuan 68 ilde, 75 hizmet merkezi müdürlüğüyle hizmet veriyoruz. Genişleyen hedef kitlenin KOSGEB destekleri hakkındaki bilgi ihtiyacına cevap vermek üzere KOSGEB Çağrı Merkezi hizmeti, 2010 yılında işletime alındı. KOBİ’ler ve girişimciler, çağrı merkezine tüm illerden 444 1 567 numaralı telefon üzerinden erişebiliyor. Destek programlarına yönelik başvurular ise, internet üzerinden yapılabiliniyor.

 

Avrupa Birliği (AB) kapsamında yürüttüğünüz çalışmalarınız var mı?

 

AB’nin; işletmelerin ve KOBİ'lerin geliştirilmesi amacıyla uyguladığı ‘Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın alt programı olan Girişimciliği Geliştirme Programı (EIP) ve Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) kapsamında KOSGEB, Türkiye’de faaliyet gösteren yedi konsorsiyumun beşinde lider kuruluş, birinde de katılımcı ortak olarak yer alıyor. Ayrıca ağ kapsamında işletmelere; bilgilendirme ve danışmanlık, KOBİ'ler arası ticari işbirlikleri ve uluslar arası anlaşmayla yenilikçilik hizmeti veriyoruz. Avrupa Komisyonu’ nun, KOBİ’lere yönelik politikalar oluşturulurken ülkelere rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı “Küçük İşletmeler Yasası”na (SBA) ilişkin çalışmalar, ülkemizde ulusal koordinatör olan KOSGEB koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla devam ediyor. KOSGEB; Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi sürecinde KOBİ ve işletme politikalarıyla, bilim ve teknoloji politikaları alanlarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Brüksel’de 2003 yılında kurulan Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu-Özel Kesim Ortaklığı’nın (TURBO) TOBB, TÜBİTAK ve TESK ile birlikte ortağıdır.  Bunun yanı sıra Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, çeşitli projelerin yararlanıcısı ve ortağı olarak da yer alıyoruz. AB’nin KOBİ’lere yönelik faaliyetlerini desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiği, “Avrupa KOBİ Haftası”nın Türkiye Koordinasyonunu da sağlıyoruz.

 

HABERİN DİĞER RESİMLERİ

İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
[ihracat][/ihracat]

DÜNDEN KALANLAR
[ihracat][/ihracat]

 

 • BİZE ULAŞIN
 • GERİ BİLDİRİM
  GERİ BİLDİRİM x
  Sizin fikirleriniz her zaman bizler için önemli ve değerlidir. Yapacağınız geri bildirimleriniz için çok teşekkür ederiz.
  Geri Bildirim Konusu :  
  Mail Adresiniz:
  Geri Bildiriminiz:  
  Güvenlik Kodu:  
  6 + 12
  Lütfen tüm alanları doldurunuz.